جدید ترین انقلاب کامپیوتری بعد از SOA رایانش ابری است. با رایانش ابری ارائه سرویسهای حوزه ی IT به صورت متفاوتی انجام می شود، به گونه ای که بار راه اندازی و استفاده از خدمات کامپیوتری از دوش شرکتهای گوناگون و عادی برداشته شده و بطور کامل توسط ارائه دهندگان خدمات رایانش ابری انجام می شود.

به عنوان مثال یک شرکت بازرگانی به جای پرداخت هزینه های Capex و Opex برای استفاده از خدمات پست الکترنیکی داخل سازمانی، با پرداخت ماهیانه به اندازه مصرف خود، از خدمات پست الکترونیکی رایانش ابری استفاده می کند.در این صورت شرکتهای مختلف قادر خواهند بود تمامی توان خود را صرف کار و هدف اصلی کرده و از ورود به حاشیه ها و مشکلات مربوط به پیاده سازی و نگهداری خدمات IT اجتناب ورزند.

خدمات رایانش ابری در سه دسته Paas، IaaS و Saas ارائه می شود که هر یک کاربران مخصوص به خود را دارند. لازم به ذکر است که دسته IaaS مربوط به System Administratorها، دسته ی PaaS مربوط به Developer ها و نهایتاً دسته ی SaaS مورد استفاده تمامی اقشار جامعه است.

استفاده از خدمات رایانش ابری هم به سود ارائه کننده خدمات است و هم کاربران نهایی. چرا که ارائه کننده خدمات با کمک کادر مجرب و استفاده از تکنولوژی های روز، خدمات IT را با کیفیت بالا ارائه می کند.

همچنین شرکت ها و کاربران نهایی می توانند با توجه به اندازه مصرف خود از خدمات بهره برده و هزینه ی مربوطه را به همان میزان پرداخت نمایند.

درج دیدگاه غیر فعال است