سبزپرداز‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

مدیریت ساختمان مدیریت مصرف انرژی مدیریت قبوض

معرفی

خدمات رایگان مدیریت ساختمان، خودرو، استعلام قبوض و جریمه، پرداخت قبض و مصرف انرژی،هدف سبزپرداز ، توسعه خدماتی است که باعث حفظ محیط زیست (حذف کاغذها، مصرف درست انرژی) می‌شود و در آینده خدمات مشابه توسعه می‌یابند.

تعداد قبوض پرداخت شده با سبزپرداز تا کنون
پخش ویدیو

ویژگی های سبزپرداز

مدیریت ساختمان

در سبزپرداز شما می‌توانید ساختمان خود را مدیریت کنید. واحدها و شارژها را تعریف کنید و حسابداری ساختمان خود را انجام دهید.

مدیریت مصرف انرژی

در سبزپرداز شما می‌توانید با توجه به منطقه‌ای که در آن ساکن هستید، مقایسه مصرف انرژی خود را با دیگر مصرف کنندگان در منطقه مشاهده کنید.

مدیریت و پرداخت قبوض

در سبزپرداز شما می‌توانید به راحتی قبض خود را با کارت شتابی پرداخت نمائید و آرشیو تمامی قبوض خود را داشته باشید.