فرصت های شغلی

شغل و کار شما بخش مهمی از بوم زندگی شما را پر می‌کند و بهترین راه برای رسیدن به رضایت واقعی این است که آنچه به بزرگ بودن آن اعتقاد دارید را انجام دهید، ما در خانواده عصردانش با تکیه به استعداد و توانایی های اعضای شرکت در جهت اهداف خود پیش می رویم.

برای عضویت در خانواده عصردانش قسمت زیر را تکمیل کنید،لازم به ذکر در صورت نیاز به استخدام پرسنل جدید رزومه های ارسالی شما توسط واحد انتخاب شده بررسی می گردد و در صورت صلاح دید با شما تماس گرفته خواهد شد.