درگاه پرداخت اینترنتی

درگاه پرداخت اینترنتی برای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻳﻨﺘﺮﻧتی

معرفی

عصردانش افزار به عنوان پرداخت یار با مجوز بانک مرکزی، آماده ارائه درگاه پرداخت اینترنتی برای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ است. سهولت راه اندازی ، امنیت و پشتیبانی ۲۴ ساعته از مزایای درگاه پرداخت اینترنتی است که بر بستر یکی از برترین شرکت های PSP ( به پرداخت ملت ) ارائه می گردد

ویژگیهای درگاه پرداخت عصردانش

برای کارگزاری ها

برای مشتریان