شرکت در نمایشگاه تراکنش

نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی تراکنش ( ITE 2015 ) با حضور دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی ، حضور اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، ... ادامه مطلب