راه اندازی کافه کندو

به منظور پایلوت اپلیکیشن های تجارت پی و تجارت یار ، محلی به نام کافه کندو در روف گاردن شرکت راه اندازی و فرآیند استفاده از اپلیکیشنهای یاد شده در محل کافه کندو ... ادامه مطلب