موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران با همکاری دونیت و موبایل بانک تجارت موفق شد پروژه ای انسان دوستانه جهت تهیه مواد ضروری و حیاتی، کمک‌های اولیه، پوشاک گرم و سایر مایحتاج را برای هموطنان زلزله زده‌مان در کرمانشاه و غرب کشور به مرحله اجرا در بیاورد.

برای این پروژه مبلغ  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان با استقبال و حمایت کاربران موبایل بانک تجارت جمع آوری گردید.

گزارش مالی کمک های مردمی به این پروژه متعاقبا اعلام خواهد شد.

درج دیدگاه غیر فعال است