شرکت عصردانش افزار و بانک سینا با امضای قراردادی در تاریخ ۹۵/۰۷/۰۵ همکاری خود را در خصوص طراحی و اجرای همراه بانک سینا به صورت مشارکتی آغاز نمودند. اولین نسخه همراه بانک حاصل این همکاری در تاریخ ۹۵/۱۲/۰۱ در اختیار مشتریان بانک قرار خواهد گرفت.

درج دیدگاه غیر فعال است