نظر به توسعه فضای فین تک و شناسایی نیازهای جدید در این حوزه، شرکت عصردانش افزار به عنوان شرکتی پیشتاز در این عرصه موفق به اخذ مجوز پرداخت یاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردید. این شرکت با دریافت مجوز پرداخت یاری در چارچوب سند تدوینی از سوی بانک مرکزی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) و شاپرک، می‌تواند پرداخت‌های بدون کارت از جمله پرداخت‌های درون برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه را برای پذیرندگان خود انجام داده و سپس به شبکه شاپرک ارسال نماید.

درج دیدگاه غیر فعال است