به منظور پایلوت اپلیکیشن های تجارت پی و تجارت یار ، محلی به نام کافه کندو در روف گاردن شرکت راه اندازی و فرآیند استفاده از اپلیکیشنهای یاد شده در محل کافه کندو عملیاتی گردید که در حال حاضر نیز کارکنان شرکت با کمک این تکنولوژی پرداخت موبایلی قادر به استفاده از امکانات محل مذکور می باشند.

درج دیدگاه غیر فعال است