در این برنامه با روشهای مختلفی از جمله استفاده از بارکد میتوانید قبوض خود را ثبت و سپس مدیریت کنید.

برای پرداخت قبوض میتوان از روش USSD بدون نیاز به اینترنت استفاده کرد.

دارندگان همراه بانک تجارت میتوانند قبوض خود را در این برنامه ثبت نموده و هنگام پرداخت با انتخاب گزینه “همراه بانک تجارت” به راحتی قبض مورد نظر را پرداخت نمایند. همچنین این برنامه قبض موبایل که به شکل پیامک ارسال میشود را به شکل خودکار شناسایی و ثبت می نماید. به علاوه با استفاده از این برنامه می توانید میزان مصرف خود را با سایر کاربران هم منطقه مقایسه کنید.

درج دیدگاه غیر فعال است