+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

اخبار


کمک رسانی به مناطق زلزله زده غرب ایران چهارشنبه 1396/08/24

موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران با همکاری دونیت و موبایل بانک تجارت موفق شد پروژه ای انسان دوستانه جهت تهیه مواد ضروری و حیاتی، کمک‌های اولیه، پوشاک گرم و سایر مایحتاج را برای هموطنان زلزله زده‌مان در کرمانشاه و غرب کشور به مرحله اجرا در بیاورد.

برای این پروژه مبلغ  200,000,000 تومان با استقبال و حمایت کاربران موبایل بانک تجارت جمع آوری گردید.

گزارش مالی کمک های مردمی به این پروژه متعاقبا اعلام خواهد شد.