+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

سبزپرداز


یک برنامه حرفه ای برای مدیریت و پرداخت قبوض. در این برنامه با روشهای مختلفی از جمله استفاده از بارکد میتوانید قبوض خود را ثبت و سپس مدیریت کنید.

برای پرداخت قبوض با این برنامه میتوانید از روش USSD بدون نیاز به اینترنت استفاده کنید.

همچنین دارندگان همراه بانک تجارت میتوانند قبوض خود را در این برنامه ثبت نموده و هنگام پرداخت با انتخاب گزینه "همراه بانک تجارت" به راحتی قبض مورد نظر را پرداخت نمایند. همچنین این برنامه قبض موبایل که به شکل پیامک ارسال میشود را به شکل خودکار شناسایی و ثبت می نماید.دانلود اپلیکیشن سبزپرداز