+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

پی بوم

تکنولوژی پرداخت موبایلی:

در حال حاضر (اکنون) با داشتن کارت های بانکی کمتر کسی پول نقد زیادی را با خود حمل می کند. و در اغلب اوقات می توانیم بدون همراه داشتن پول نقد هزینه هایمان را پرداخت کنیم. بدون همراه داشتن پول نقد می توانیم از بقالی خرید کنیم، بنزین بزنیم، غذا سفارش دهیم و تمامی هزینه ها را با کارت بانکی خود پرداخت کنیم. (البته اگر کارت خوان جواب بده.)

با وجود تکنولوژی پرداخت موبایلی حتی دیگر نیازی به همراه داشتن کارت های بانکی سیستم های پرداخت با موبایل می توانند اطلاعات کارت های بانکی شما را روی گوشی هوشمند ذخیره نمایند تا در هنگام خرید تنها با گرفتن گوشی خود در مقابل بارکد فروشگاه، و وارد نمودن رمز کارت هزینه های خرید خود را با سرعت و امنیت بیش تر پرداخت نمایید.

<