+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

اخبار


اخذ پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) سه شنبه 1394/12/18

شرکت عصر دانش افزار در سال 1394 اخذ مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) را در دستور کار قرار داد و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای حلما گستر خاورمیانه، ترانساتل فرانسه، تحقیقاتی آزمون کیفیت، دفاتر پیشخوان دولت، سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی، اندیشه تجارت میهن، سرمایه گذاری عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات پارس تاسیس شد.

شرکت حلما گستر خاورمیانه به عنوان عضو پیشرو کنسرسیوم جهت اخذ مجوز اقدام و با تامین الزامات، شرایط و تضامین مربوطه موفق به دریافت "موافقت اصولی صدور پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)" در تاریخ 1394/12/16 گردید.

با توجه به لزوم وجود شریک خارجی دارای تجربه و صلاحیت در حوزه MVNO جهت اخذ این مجوز، در سفر هیئت همراه رئیس جمهور به پاریس قراردادی با شرکت ترانساتل فرانسه با حضور آقای دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری به امضا رسید.