+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

اخبار


رونمایی از اپلیکیشن سبزپرداز پنجشنبه 1395/11/28

در تاریخ 27 بهمن ماه سال 1395 طی مراسمی با حضور قائم مقام و معاونین مدیر عامل بانک تجارت و مدیر عامل شرکت عصر دانش افزار در شعبه مرکزی بانک تجارت به طور رسمی از خدمت پرداخت الکترونیک سبزپرداز رونمایی شد.