+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

اخبار


رونمایی از تجارت پِی يكشنبه 1395/10/05

مراسم رونمایی از اپلیکیشن تجارت پِی روز گذشته مورخ 4 دی ماه 1395 با حضور ریاست محترم بانک تجارت  جناب آقای محمد ابراهیم مقدم و اعضای هیئت مدیره در شعبه مرکزی بانک تجارت برگزار گردید.

طی این مراسم نحوه ی کارکرد این برنامه توسط معاونت بانک سرکار خانم اوضاعی ارائه  و پرسش و پاسخ هایی مطرح شد. پخش تیزر تبلیغاتی اپلیکیشن تجارت پی از دیگر اقدامات این مراسم بود.